Firma PROJEKCE - PSB, byla založena 16.1.1991, jako soukromý podnik, zápisem do obchodního rejstříku, vedeného u Krajského obchodního soudu v Brně.

Cílem bylo vybudovat projektovou a inženýrskou organizaci schopnou plnit veškeré inženýrské služby a projektové práce v oblasti investiční výstavby. K dosažení tohoto cíle spolupracoval podnik ve sdružení s dalším soukromým subjektem a formou smluvních vztahů s řadou větších a menších projektových organizací - specialistů, pracujících v oboru stavebnictví.

K 1.10.1997 byla z výše uvedených firem vytvořena akciová společnost zápisem do obchodního rejstříku pod názvem PROJEKCE PSB, a.s.

K rozšíření projektové a inženýrské činnosti o realizaci staveb došlo v roce 1993 vznikem společnosti VYKO-SANACE-BRNO, spol. s r.o., kterou založili akcionáři firmy Projekce PSB. 

V současné době dosahuje roční obrat společnosti v projektové a inženýrské činnosti cca 10,000.000,-CZK a v realizační stavební činnosti cca 20,000.000,-CZK.