Projekce PSB, a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl B, vložka 2433 s následujícími předměty podnikání, pro které prokázala kvalifikační předpoklady:
- projektová činnost v investiční výstavbě
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
Společnost má uzavřenu smlouvu o pojištění případných škod, způsobených její podnikatelskou činností do výše 5 mil. CZK.

Na navrhovaná projektová řešení poskytuje společnost záruku po celou dobu životnosti projektované konstrukce. Na stavební dodávky je sjednávána záruka individuálně.