REFERENCE

 

PRŮMYSLOVÉ STAVBY


Stavba: Tepelná elektrárna 4 x 64 MW 
Místo: Iranshahr - Irán 
Zadavatel: První brněnská strojírna Brno DIZ
Rozsah zabezpečovaných činností:
- nabídková dokumentace
- výběrové řízení na stavebního dodavatele
- koncepční projektová dokumentace
- realizační projektová dokumentace
- autorský a stavební dozor
- dokumentace skutečného provedení


Stavba: Novostavba provozního a administrativního areálu firmy VARIO
Místo: Brno - Česká republika
Zadavatel: VARIO Brno
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta
Stavba: Ekologizace kotelny chemickéhozávodu SPOLANA
Místo: Neratovice - Česká republika
Zadavatel: ALSTOM POWER Brno
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta
- dokumentace skutečného provedení

Stavba: Elektrárna ČEZ Ledvice - fluidní kotel FK4
Místo: Ledvice - Česká republika
Zadavatel: ALSTOM POWER Brno
Rozsah zabezpečovaných činností:
- nabídková dokumentace
- výběrové řízení na stavebního dodavatele 
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor

Stavba: Přístavba nové kotelny v závodě ŠKODA AUTO
Místo: Mladá Boleslav - Česká republika
Zadavatel: ALSTOM POWER Brno
Rozsah zabezpečovaných činností:
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta
Stavba: Nový energetický zdroj závodu závodu KWK Murcki
Místo: Murcki - Polsko
Zadavatel: PBS DIZ Brno
Rozsah zabezpečovaných činností:
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta

Stavba: Odsíření elektrárny Mělník 1 
Místo: Mělník - Česká republika
Zadavatel: ALSTOM POWER Brno
Rozsah zabezpečovaných činností:
- výběrové řízení na stavebního dodavatele 
- stavební dozor
- koordinace stavební a technologické části
- kontrola kvality a objemů stavebních prací 
- příprava stavby na přejímku
- závěrečné vyhodnocení stavby

Stavba: Nový energetický blok 
Místo: Dobestrom - Holandsko
Zadavatel: ALSTOM POWER Brno
Rozsah zabezpečovaných činností:
- koordinace stavební a technologické části
- stavební dozor hlavního dodavatele 

Stavba: Kotelna pro energetický zdroj chemického závodu BORSODCHEM 
Místo: Debrecen - Maďarsko
Zadavatel: ALSTOM POWER Brno
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení 
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta 

Stavba: Oprava a sanace chladících věží v elektrárnách
Místo: Prunéřov, Vřesová - Česká republika
Zadavatel: S-PROFESS Chomutov
Rozsah zabezpečovaných činností: 
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta 

Stavba: Mlýnice uhlí a kompres. stanice pro cementárnu 
Místo: Štramberk - Česká republika
Zadavatel: IMOS Brno
Rozsah zabezpečovaných činností: 
- projektová dokumentace pro stavební řízení 

Stavba: Pasportizace stavebních objektů v elektrárně SU Vřesová 
Místo: Vřesová - Česká republika 
Zadavatel: S-PROFESS Chomutov
Rozsah zabezpečovaných činností:
- stavebně technický průzkum
- vyhodnocení
- dokumentace pasportů

Stavba: Pasportizace záchytných jímek dvorů tankovišť v rafinerii Česká rafinerská 
Místo: Litvínov - Česká republika
Zadavatel: S-PROFESS Chomutov
Rozsah zabezpečovaných činností: 
- stavebně technický průzkum
- vyhodnocení
- dokumentace pasportů 

Stavba: Rekonstrukce kalírny a vylévárny ložisek strojírenského závodu 
Místo: Brno - Česká republika
Zadavatel: ALSTOM POWER Brno
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta
- realizace stavby
Stavba: Nový energetický zdroj závodu závodu KAROSA 
Místo: Vysoké Mýto - Česká republika
Zadavatel: ABB EJF Brno
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta
- realizace stavby

INŽENÝRSKÉ STAVBY


Stavba: Kanalizační sběrač a rekonstrukce kanalizace v textilním závodě TYLEX
Místo: Letovice - Česká republika
Zadavatel: TYLEX Letovice
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta
Stavba: Oprava a sanace mycích ploch pro vojenskou techniku 
Místo: Hodonín - Česká republika
Zadavatel: KVUS Brno 
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta

Stavba: Pružně uložený základ pro pístový kompresor dusíku v chemickém závodě CHEMOPETROL 
Místo: Litvínov - Česká republika
Zadavatel: S-PROFESS Chomutov
Rozsah zabezpečovaných činností: 
- studie s návrhem řešení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta
- dokumentace skutečného provedení 

Stavba: Základ pro stroj WHN 110 MC ve strojírenském závodě ABB 
Místo: Brno - Česká republika
Zadavatel: ALSTOM POWER Brno
Rozsah zabezpečovaných činností:
- realizační projektová dokumentace
- realizace stavby
Stavba: Základ pro horizontku ve strojírenském závodě ABB 
Místo: Brno - Česká republika
Zadavatel: ALSTOM POWER Brno 
Rozsah zabezpečovaných činností:
- realizační projektová dokumentace
- realizace stavby

Stavba: Základy pro turbogenerátorová soustrojí 
Místo: Kuusankovski - Finsko
Petronas - Malajsie
Hyunday - Čína
SAICA - Španělsko
Izmir - Turecko 

Zadavatel: ALSTOM POWER Brno
Rozsah zabezpečovaných činností: 
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta

Stavba: Opěrné stěny pro pozemní komunikace
Místo: Ostrava Černá Louka - Česká republika
Zadavatel: GEOSPOL Brno
Rozsah zabezpečovaných činností:
- realizace stavby
Stavba: Opěrné stěny pro pozemní komunikace
Místo: Ostrava Bartovice - Česká republika
Zadavatel: GEOSPOL Brno 
Rozsah zabezpečovaných činností:
- realizace stavby

OBČANSKÉ A BYTOVÉ STAVBY


Stavba: Rekonstrukce a dostavba areálu základní školy 
Místo: Brno - Česká republika
Zadavatel: UMČ Brno - Žabovřesky
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta
Stavba: Rekonstrukce a přístavba areálu SOŠ oděvní
Místo: Třeboň - Česká republika
Zadavatel: ředitelství SOŠ 
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta

Stavba: Nástavba a rekonstrukce budovy SOU rybářské
Místo: Třeboň - Česká republika
Zadavatel: ředitelství SOU
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta
Stavba: Novostavby bytových domů Zlatá Hora
Místo: Slavkov u Brna - Česká republika
Zadavatel: ČÁSLAVASTAV Brno 
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektan
ta

Stavba: Přestavba jídelny a kuchyně pro 2000 jídel
Místo: Brno - Česká republika
Zadavatel: ALSTOM POWER Brno
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta
Stavba: Dostavba kanceláří a šaten v přístavku haly turbin
Místo: Brno - Česká republika
Zadavatel: ALSTOM POWER Brno 
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta

Stavba: Rekonstrukce budovy radnice - komplexní přestavba památkově chráněného objektu
Místo: Rousínov - Česká republika
Zadavatel: MÚ Rousínov
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta
Stavba: Rekonstrukce vnitřních prostor komplexu zábavního střediska Rozmarýn 
Místo: Brno - Česká republika
Zadavatel: IMOS Brno 
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta

Stavba: Adaptace požární zbrojnice na školící středisko 
Místo: Brno - Česká republika
Zadavatel: ALSTOM POWER Brno
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektant
Stavba: Administrativní a sociální objekt modelárny 
Místo: Brno - Česká republika
Zadavatel: ŠMERAL Brno
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta

Stavba: Rekonstrukce budovy pošty a rekreačního střediska 
Místo: Křetín - Česká republika
Zadavatel: Česká pošta 
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta

Stavba: Nástavba a rekonstrukce rodinného domu 
Místo: Brno Řečkovice - Česká republika
Zadavatel: manž. Šišákovi 
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta
- realizace stavby

Stavba: Novostavba rodinného domu 
Místo: Brno Kníničky - Česká republika
Zadavatel: manž. Plškovi 
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta
- realizace stavby

Stavba: Novostavba rodinného domu 
Místo: Javůrek - Česká republika
Zadavatel: manž. Císařovi 
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta
- realizace stavby

Stavba: Novostavba rodinného domu 
Místo: Prštice - Česká republika
Zadavatel: manž. Minaříkovi 
Rozsah zabezpečovaných činností:
- projektová dokumentace pro stavební řízení
- realizační projektová dokumentace
- autorský dozor projektanta
- realizace stavby