Projektovou přípravu a inženýrskou činnost zajišťuje ve společnosti tým 12 stálých pracovníků. Tento tým tvoří jednak profesionálové s bohatými zkušenostmi z přípravy, projektování a realizace staveb průmyslového charakteru a jednak kvalifikovaní perspektivní odborníci na uplatňování moderních metod projektování s využitím výpočetní techniky včetně grafických výstupů. Realizace stavebních dodávek je pod technickým dozorem zajišťována týmem 15 pracovníků, kvalifikovaných pro jednotlivé stavební profese, řízených hlavním stavbyvedoucím. 

Tento tým pracovníků má zkušenosti z přípravy a realizace projektů významných staveb jak v České republice, tak i v některých zemích Evropy, Středního východu a Latinské Ameriky. Při zajišťování projektů a inženýrských služeb stavebních částí průmyslových investičních celků, především v oblasti energetiky, spolupracuje společnost s významnými tuzemskými i zahraničními dodavateli technologických zařízení (např. ALSTOM POWER, První brněnská strojírna Brno DIZ, FOSTER WHEELER).

Jednotlivé profesní skupiny jsou v rámci organizace řízeny autorizovanými inženýry:
V části stavební - Ing. Stanislav Červinka
V části statické - Ing. Ivan Šindelář
V části vodohospodářské - Ing. Ivan Mikoška
V části realizace staveb - Ing. Vítěslav Andres