Společnost Projekce PSB, a.s. sídlí od roku 1994 v nově upravených prostorách budovy na Kounicově ulici č.41 v centru Brna. Tento objekt je v majetku akcionářů společnosti. V rekonstruovaných a modernizovaných prostorách, vytvořených podle potřeb rozvoje společnosti, jsou rozmístěny v jednotlivých ateliérech pracovní týmy. Technické zázemí společnosti je tvořené především reprografickou a výpočetní technikou s pravidelně aktualizovaným programovým vybavením. Jednotlivá pracoviště jsou propojená v počítačové síti a pracují v grafickém systému AUTOCAD. Společnost má vlastní reprografické studio.